DIEVAS IR DVASINIS PASAULIS

DIEVAS IR DVASINIS PASAULIS :                            The curing power channels of a kosmoenergetika order in Kiev


DIEVAS ABSOLIUTAS !


Dievas ir dvasinis pasaulis

Pirmiausiai prieš skaitant šį straipsnį, skaitytojas turėtų perskaityti mano pirmąjį „Dievas ir žmogus", kuriame aš skaitytojams daviau patarimą. Aš šiame straipsnyje pabandysiu žmonėms paaiškinti patarimo prasmės svarbą, kad skaitytojas teisingiau suvoktų realią tiesą ir mano parašytų žodžių teisingą mintį.
Paimkime pavyzdį nuo žmogaus gimimo iki jo mirties nueitą gyvenimo kelią. Žmogus gimdamas šiame pasaulyje gauna materialinį kūną, o turint kūną atsiranda ir tam tikri poreikiai kūnui , tai vadinama, kad žmogus gimsta iš nuodėmės, jis yra krikštijamas ir pan., tačiau reikėtų pabrėžti tai, kad prieš gimdamas, kiekvienas iš mūsų, bet kuris žemėje gyvenantis žmogus, kalbėjomės su Dievu, ne Anglų ar Lietuvių kalba, o dvasine kalba, tada mes visi galėjome pilnai suprasti Dievą ir davėme nuostabiausius pažadus Jam, tačiau mes nei vienas neturėjome materialaus kūno... tai, ko jūs dabar negalite prisiminti, dvasinio pasaulio epizodų. Ar jūs bent vienas suvokiate realią tiesą... atsiminkite tai, kad žemė nėra jūsų pagrindiniai namai, o jūsų pačių mokykla. Ką žmogus gyvendamas žemėje sukaupia, tą jis po savo mirties įsijungdamas į dvasinį pasaulį gali parodyti Dievui ir pats sau. Realioje tiesoje, kiekvienas iš mūsų atėjome į šį pasaulį savęs tobulinti, o kai kas taip netobulina, kad man nesuvokiama, kaip jis susijungs su Dievu... toks žmogus po dvasinio susijungimo su Dievu „puls“ vėl į žemę, tačiau jam jau bus žymiai sunkiau tobulinti savo dvasingumą... jis juda pražūties - pragaro link. Paimkime kitą pavyzdį, kai žmogus tobulina gėrį ir dvasingumą, tokio žmogaus reitingai kyla dvasių pasaulyje ir kai pasiekiami aukščiausi reitingai jis susijungia su Dievu, tokiam žmogui duodama visa valdžia danguje ir žemėje, jis netgi turi galimybių teisę rinktis, ar žmogaus nuostabus gyvenimas ar dvasinis paties Dievo Pasaulis Danguje, nes jis tampa pats tam tikru Dievu.
Aš paminėsiu tai, kad jokiam žmogui nebūtina siekti Dievybės reitingų, jam užtenka gyventi grąžų - dorą gyvenimą ir savaime viskas susitvarkys, jo žemiškajame ir dvasiniame pasauliuose.

Pasirašo : DIEVAS

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !