ĮŽANGOS IŠ INDIGO ŽMOGAUS GYVENIMO

  

INDIGO  ŽMOGUS VIDMANTAS GRINČIUKAS.


ĮŽANGOS IŠ AUTORIAUS GYVENIMO :

( Neįtikėtinos tikrovės, - realybės mistika )

Ši neįtikėtinos tikrovės, realybės mistika yra parašyta, remiantis tikrovės gyvenimiškomis situacijomis. Čia yra rašomi neįtikėtini stebuklai, kurie pasireiškė autoriaus gyvenime. Visa tai rašau be jokio melo ir situacijų pagražinimo, rašau nuoširdžiai su meile, norėdamas skaitytojui įrodyti Dievo egzistenciją, jo galimybes žmogaus materialiame pasaulyje. Žmonėms susidūrusiems su Dievo energijomis ir Jo stebuklais, ši mistika yra tikėtina, o žmonėms nesusidūrusiems su Dievo energetiniu pasauliu, šie stebuklai gali būti traktuojami kaip fantastika.

Labai brandi kultūrinė samprata egzistuoja tarp šio leidinio autoriaus ir Dievo.

Šio leidinio autorius, asmeniškai nuo penkerių metų labai artimai susisiejo – susirišo su Dievu ir prisiekė Jam paaukoti visą savo gyvenimą. 2016 metais turi 47 metus ir yra įsitykinęs, kad įvykdė savo priesaiką 42 metus tyrinėjęs patį Dievą. Turėdamas penkerius metukus, būdamas mažu vaiku patyrė Dievo apsireiškimą, pamatė Dievą danguje realybėje, realioje tikrovėje, realiame gyvenime.

Autoriaus žodis;

Gerbiamas skaitytojau,

„ ... Man buvo parodytas Dievo portretas dangaus ertmėje – danguje, pačiam būnant gyvulių ganykloje ( pievoje ). Pamatęs tokį keistą reginį, bėgte nubėgau pas savo tėvus, tai yra motiną ir tėvą, kurie girdė ir kėlė gyvulius, tačiau prisilietus prie savo tėvų reginys danguje dingo, tėvai nepastebėjo Dievo. Tai įvyko apie 1974 metus Lietuvos Šalyje, Rokiškio rajone, Kamajų apylinkėje, Duokiškio kaime, Paunksnių vienkiemyje. Šioje vietoje ir šiame laike Dievas suformavo savo atvaizdą. Man būnant mažu vaiku ir matant tokį reginį, mane užplūdo dvasinė Dievo maloni šiluma. Bėgdamas basomis per pievą, į koją įsidūriau nuo sudžiuvusios žolės ( usnies ) rakštį. Jei ne rakštis kojoje, būčiau pamiršęs šį neįtikėtiną reginį ( stebuklą ). Dievas buvo apsireiškęs tik kelioms sekundėms, kažkur 5 sekundėms, kas liko mano atmintyje visam likusiam gyvenimui. “

Aš apie 2010 – 2012 metus, būdamas žymus;

Kristologas,
Indigo žmogus,
Parapsichologas,
Mediumas,
Bioenergetikas,
Ekstrasensas,
Elektrotechninių mokslų inžinierius,
Aiškiaregys,

Pradėjau pats eksperimentuoti su materija, panaikinti ją ir keisti ją, per dvasinės srities žinias ir Dievo sąsajas su pačiu manimi, bei aplinka. Sąveikaudamas su Dievu ir gyvendamas visą gyvenimą be sąmoningos nuodėmės, patyriau labai daug žmogaus loginiu protu nepaaiškinamų reiškinių. Per mano gyvenimo 47 metus stebuklų, tai yra nepaaiškinamų žmogaus loginiu protu reiškinių turėjau kelis šimtus. Manau, kad labai daug, tiek sudėtingose technologijose, tiek buityje ir gamtoje.

Aš turintis ekstrasenso gabumų, sugebėjau nuo stalo panaikinti materiją jos neprilietus, tai yra panaikinau pusę atpjauto apelsino. Šis įvykis įvyko apie 2011 metus. Būdamas neblogas ekstrasensas ir indigo žmogus, atlikau sudėtingus tyrimus su materijos panaikinimais, bei jos gabaritų pakeitimais.

Paminėsiu technologinį stebuklą, kai bendravau su Dievo kristalų technologijomis, pastebėjau, kad elektros skaitiklis į priešingą pusę pradėjo suktis. Tai gan labai įdomus ir neįprastas reiškinys buvo, nes elektros instaliacija namuose buvo padaryta pagal visus reikiamus reikalavimus ir elektros skaitiklio įvadas buvo užplombuotas, žmogaus rankai neprieinamas. Aš pats būdamas šios srities labai geru inžinieriumi nepajėgiau loginiu protu paaiškinti skaitiklio reverso, nes pagal teorinį mokslą ir padarytą elektros darbų pobūdį, toks reiškinys neįmanomas... Rašant šios istorijos tiesą, tai aš bendraudamas su Dievo kristalo energetika, nukreipiau savo mintis į elektrą jaudindamasis, kad išnaudoju daug elektros ir tuo momentu iš Dievo pajutau informaciją, kad elektros skaitiklis atgal sukasi. Patikrinus šią Dievo versiją, savomis akimis pamačiau, kad realybėje – išties elektros skaitiklis sukasi atgalios.

Rašant plačiau apie Dievo daromus stebuklus technologijose, dar sykį paminėsiu stebuklą su vonios gyvatuko temperatūromis. Mano vonios gyvatukas yra pajungtas nuo karšto vandens, kada karštą vandenį naudoju tada jis kaista. Man bute žiemos laike sušalus, kreipiausi į Dievą per krūtinės čakrą motyvu, kad labai sušalau, ir po kelių minučių visiškai užkaitau, ne kiek nuo gyvatuko temperatūros, kiek nuo paties stebuklo. Stebuklas buvo tai, kad vonios gyvatuko temperatūra pakilo iki 90 c laipsnių nenaudojant man karšto vandens ir iki gyvatuko buvo labai šalti vamzdžiai, kuriais jis yra sujungtas. Iškyla klausimas, kaip galėjo užkaisti gyvatukas iki 90 c laipsnių, kai jo pajungimo vamzdžiai buvo visiškai šalti, be karšto vandens nuotėkio.

Gilinantis į Dievo daromus stebuklus paminėsiu tai, kad stebuklai įvyksta per Dievo ir žmogaus neapsakomai tyrą tarpusavio meilę. Tik gilioje meilėje Dievui žmogus gali daryti stebuklus. Be jų tarpusavio meilės neįmanomas joks stebuklas. Man eksperimentuojant su materija pavykdavo panaikinti materiją ir keisti ją, tai yra keisti materijos gabaritus. Išvadoje paminėsiu tai, kad šie stebuklai įvykdavo man nesiekiant jų, o tik nuoširdžioje meilėje bendraujant su Dievu. Manau, kad eiliniam žmogui yra sunku patikėti mano raštais, tačiau visa tai yra tiesa. Indigo žmogui yra labai gerai suprantami šie dalykai, nes jis savo jausmais mato Dievą ir per Dievą žino kaip įvyksta šie reiškiniai. Pačiam Dievui yra nesudėtinga daryti stebuklus ir pralenkti žmonijos logiką. Kai yra pralenkiama žmonijos logika, tai yra vadinama virš sąmone. Virš sąmonė reiškia tai, kas yra aukščiau už žmonijos sąmonę ir jos ribas.

Autoriaus žodis;

Gerbiamas skaitytojau,

Mano kaip indigo žmogaus indėlis į pasaulio gerovės vystymąsi yra labai didelis ir brandus. Apie 2012 – 2013 metus, esu tobulai ištobulinęs Lietuvos Respublikos Konstituciją ir ją pateikęs Lietuvos Respublikos prezidentūrai – gerbiamai prezidentei. Tuo laikotarpiu buvau nuvykęs į Lietuvos Respublikos prezidentūrą, kuo pasėkoje mano darbą prezidentūra labai teigiamai įvertino. Manau, kad prezidentūra išsamiai įvertino mano indėlį į gerovės vystymąsi.

Gerbiamas skaitytojau, visi kažkuo prisidėkime prie mūsų pasaulio tobulinimo struktūrų, siekių į gerovę. Prezidentūrai išsamiai pateikiau tobulą loginį samprotavimą, kokiu žvilgsniu reikia žiūrėti į Šalies padėtis. Manau, kad mano prezidentūrai pateikta loginė medžiaga, stipriai įtakojo Gerbiamą Prezidentę į teigiamas kryptis.

Nuo 2008 metų šviečiu žmoniją per internetinius tinklus. Esu internete pateikęs labai daug psichologinės medžiagos vedančios žmones į tobulumą, į moralumą.

Pagarbiai : - Vidmantas -

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !