ŽMOGAUS KARMINIS PRADAS

08.16) Karmos Įstatymas. Įžanga - Sirijus - Pakylėtųjų Valdovų Laiškai  AUTORIUS : PARAPSICHOLOGAS Vidmantas Grinčiukas.


ŽMOGAUS KARMINIS PRADAS

Žmonių karminiai mazgai egzistuoja dvasinėje Dievo egzistencinėje pusėje. Dievo dvasinė egzistencinė sritis žmonėms truputį yra žinoma, nes apie tai yra rašomos knygos pvz. tokia kaip „ urantijos“ knyga, rašyta įvairių dvasinės srities praktikų. Pasaulyje egzistuoja daug mokytojų specialistų – dvasininkų, religijoje ir kitur. Dvasinė sritis žmonėms yra prieinama daugeliui, skirtingai, nuo Dievo kitos egzistencinės pusės;

- KRISTALINĖS LOGISTIKOS, kuri paremta filosofijoje daugiau valdomąja- žinių grandimi.

Žmonių karminiai mazgai kuriasi pačiame Dieve, dvasiniame Dievo pasaulyje. Karminis mazgas gimsta iš žmogaus prado šaknies prosenelių, senelių, tėvų. Žmogaus karminį judėjimą galima tobulai keisti, jei įmanoma pačiam žmogui priartėti prie aukštesnės sąmonės versijos.

Karminį žmogaus genų figūravimą panaikintų pats Dievas, jei žmogus sugebėtų atitrūkti nuo giminystės grandinių priimant Dievą savo viduje su meile. Tačiau Dievas neturi versijų „ Kokiu tą žmogų padaryti (?)“, nes priklauso pagal kieno filosofinę grandį žmogus eina savo gyvenimo kelio tėkme. Išvadoje Dievas nepakeičia žmogaus, nes žmogus lieka be genetinio pastiprinimo egzistencinėje buityje, ir iš kitos pusės , kaip žmogus neturi reikalingų atminčių normaliai egzistuoti visumos aplinkoje. Nėra pas žmogų reikalingų – tinkamų informacijų. Sakoma, kad pats žmogus kuria sau gyvenimą, tačiau nekokybiškos karmos žmogus nepajėgus kurti idealų savo gyvenimo kelią dvasinėje logistikoje. Žmogaus genų genetinė sistema atspindi to žmogaus materijos kūno būvį ( stovį ), o to žmogaus dvasinė energetika - jo logistines charakteristikas.

Dvasinės knygos „ URANTIJA“ specialistai matė tik vieną Dievo egzistencijos pusę, nepastebėdami kristalinės logistikos, ką įžvelgė knygos „ ANASTASIJA“ autoriai. Toje knygoje buvo įžvelgta Dievo kristalinė logistika, kad tokia egzistuoja, ką gerai žino indigo vaikai ir žmonės.

Žmonių karminė genetinė svarba, labai priklauso nuo vaiko pradėjimo, gimimo, augimo ir tapimo suaugusiu žmogumi. Vaiko gyvenimą pagrinde įtakoja aplinka, nes aplinka yra pagrindas vaiko vystymuisi, tobulėjimui ir ėjimui visa gyvenimo diagrama. Turiu pabrėžti tai, kad augančiam vaikui pagrindą sudaro tėvai ir mokykla. Draugų įtakos augančiajam yra stipresnės, nei pačių tėvų, jei vaiko karminis mazgas linkęs į bendravimo ( judrumo, įvykių, veiklos ) aspektus.

Labai svarbu yra visuomenėje vaikui augti tobuloje aplinkoje, nes tokiu atveju augantysis gali tobulai vystyti savo potencialą gėrio, grožio, meilės, tolerancijos ir pagarbos vienas kitam srityse.

Kaip jau minėjau, kad žmonių iš Dieviško prado, žmogaus pradas - susikuria pačiame Dieve ir karminis mazgas gimsta iš to žmogaus materinių tėvų, bei tolimesnių giminių, jei žmogaus siela pirmąsyk vaiko egzistencijoje susiformuoja. To naujagimio sielos struktūra yra tobula, tačiau dvasia be praktinės informacijos modelio. Vaiko visą biologinę kūno genetiką nulemia jo tėvų genetinė biologinė genetika. Augantysis vaikas yra visiškai priklausomas nuo jo gimdytojų ir Dievo. Dievo padedamas turi galimybę vystyti savo egzistencinį karminį mazgą.

Naujagimio vaiko siela patekusi į vaiko materializaciją ne pirmą syk, naujagimiui suteikia informacijas apie tos sielos sandarą, nes vaiko dvasia turi savo savitą informacinį modelį. Tokie egzistenciniai – rezonansiniai dvasiniai variantai yra vadinami REINKARNACIJA. Vaikas patiriantis dvasinį rezonansą yra daugiau savarankiškesnė asmenybė, nei kitas vaikas be reinkarnacijos, kuris yra pririštas prie savo gimdytojų genetinio ryšio. Vaikų tėvams svarbu žinoti tai, kad jų tarpusavio santykiuose priklauso jų jaunųjų vaikų - atžalų ateitis. Karminis vaikų aspektas apibrėžia tai, kad nuo Tėvų – gimdytojų priklauso

vaiko organizmo būklė genetinėje sampratoje, o nuo vaiko vidinio dvasinio aspekto; - jo protas. Jei vaikas protingas , o tėvai ne itin protingi, yra didelė tikimybė, kad sieloje jis neatitolęs nuo paties Dievo ir patyręs reinkarnaciją, nes vaiko dvasios išmintis atsiranda per informacijos savo savitą modelį, dvasinių rezonansinių procesų dėka.

Geros karmos žmogaus dvasia Dieve būdama, ir norinti grįžti į žemiško kūno materiją, niekada nesirenką tobulo - materialaus gyvenimo kūniško malonumo, .... renkasi apie viduriuką - vidutinišką, o jei labai nori ištobulėti renkasi sunkų atsidavimą - atsiduodantį Dievui, gerovei, meiliai, teisingumui ir panašiai, nes Dievo meilėje sutaria labai gerai su Kūrėju.

Dvasinio rezonanso sampratos reiškinį galiu paaiškinti tuo, kad žmogaus dvasiniuose – vidiniuose procesuose vyksta permainos. Sutampant kažkokiems procesiniams aspektams, tie aspektai išryškėja labai ir tobulina žmogaus protą, bei gabumus. Nesireinkarnavęs žmogus gyvena ramesnį gyvenimą, nes nėra pas jį rezonansinio proceso.

Vaikui gimdant negatyvą piktybiškai,

Jei vaikas yra reinkarnavęsis, ... nuo rezonansinių sudėtingų - srovinių egzistencinių reiškinių, ...jei vaikas auga netinkamoje jį supančios aplinkos aplinkoje, jis tampa invalidu, nes per dvasinį rezonansą

Vaikui gimdant negatyvą piktybiškai

- per energetinę to vaiko kūno sritį žūsta jo asmenybė.

Labai svarbu tėvams yra būti apsišvietusiems žiniomis ir kompetencija bendravime su vaikais, nes kaip anksčiau minėjau, Dievas karminio išsivystymo nesukuria, viskas priklauso nuo pačios asmenybės sąmoningumo.

KARMA , - tai žmogaus likimas , siela ir pati žmogaus dvasia.

AUTORIAUS ŽODIS ;

Linkiu knygos skaitytojams siekti reikalingų žinių, teisingų gyvenimiškų sampratų, supratimo bendravimuose, sąmoningumo ugdymo ir meilės, nes tik su meile įmanoma pasiekti tobulumus ir savo egzistencines viršūnes. Žmonių karminis pradas yra labai skirtingas ir įvairus, atskirai kiekvienam žmogui yra skirta sava gyvenimiška duona.

Su meile : - Vidmantas -


DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !